Pielęgnacja włosów w Nepal

Otwórz mapę
Czas lokalny:
08:11:07

Ashok hair dresser

नागपोखरी, काठमाडौँ
hair_careCzytaj więcej

Om Sri Sai Hair Dresser Salon

भगवती मार्ग, काठमाडौँ
hair_careCzytaj więcej

Shiva famous hairdresser salon

Pashupati Road, Kathmandu
hair_careCzytaj więcej

नक्साल हेयर डेर्र्सर

भगवती मार्ग, काठमाडौँ
hair_careCzytaj więcej

Krishna hair salon katinga

टुकुचा, गैरी धारा सडक
hair_careCzytaj więcej

New Kumar Hair Salon daresara

Pashupati Road, Kathmandu
hair_careCzytaj więcej

लक्ष्मी हेयर ड्र्‍ेसर सैलुन

Kailash Chour Marg, काठमाडौँ
hair_careCzytaj więcej

Habibs Hair & Beauty Salon

2nd Floor Kasthamandap Bazaar, Teendhara Marg, Kathmandu
hair_careCzytaj więcej

पिर्‍न्स सैलुन & पार्लर

सगरमाथा कम्प्लेक्स, थिरबम मार्ग, काठमाडौँ
hair_careCzytaj więcej

SPA PRANA

3rd Floor, Annapurna Arcade, Durbar Marg, Kathmandu
spaCzytaj więcej

New beauty salon, hair dresser

गैहर्‍ीधारा सडक, काठमाडौँ
hair_careCzytaj więcej

Hotel De L' Annapurna Beauty Parlour & Barber Shop

Annapurna Arcade, दरबार मार्ग, काठमाडौँ
hair_careCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie w Nepal

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy