Politi i Nepal

Åben kort
Lokal tid:
00:36:22

Community parhari Service Center

नारायण चौर मार्ग, काठमाडौँ
policeLæs mere

Traffic Police Durbarg Marg

दरबार मार्ग सडक, काठमाडौँ
policeLæs mere

Metropolitian Traffic Police Sector

Kathmandu
policeLæs mere

Metropolitan Police Circle

Pashupati Road, Kathmandu
policeLæs mere

Nepal Police Headquarters

Sama Marg, Kathmandu
policeLæs mere

सामुदायिक प्र्‍ाहरी सेवा केन्द्र्‍

Saraswatisthan, Saraswatisthan Marg
policeLæs mere

C .VI gana

Tangal Marg, Kathmandu
policeLæs mere

Metropolitan Temporary Police Beat

नील सरस्वती मार्ग, काठमाडौँ
policeLæs mere

Metropolitan Police Commissioner's Office

Ratna Park Path, Kathmandu
policeLæs mere

Metropolitan Police Office

Kathmandu
local_government_officeLæs mere

Metropolitan Police Circle,

Siddhidas Marg, Kathmandu
policeLæs mere

सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र

पुरानो बसपार्क सडक, काठमाडौँ
policeLæs mere

Traffic Police Station

शहीद मन्च सडक, Kathmandu
policeLæs mere

parhari Beat

Siddhidas Marg, Kathmandu
policeLæs mere

नेपाल पुलिस क्लव

Pradarshani Marg, Kathmandu
policeLæs mere

Bangemuda parhari Range

Chittadhar Marg, Kathmandu
policeLæs mere

Metropolitan Police Circle

Paknajol Marg, Kathmandu
policeLæs mere

📑 Alle kategorier i Nepal

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning